Accountancy

Wij verzorgen onder andere de volgende werkzaamheden:

  • Samenstellen van jaarrekeningen
  • Opstellen van resultaat- en liquiditeitsprognoses
  • Begeleiden van financieringsvraagstukken en –aanvragen
  • Adviseren bij fusies, verkoop, overname en splitsingen
  • Due diligence onderzoeken
  • Adviseren bij financiële en beleidsmatige ondernemersvraagstukken
  • Begeleiden van startende ondernemers
Scroll naar boven